remap.meНови системи за управление на двигатели : Bosch – EDC17 и Bosch – MED17

DSC03076Новите системи за управление на двигатели : Bosch – EDC17 и Bosch – MED17 са мозъкът на съвременните дизелови и бензинови двигатели. С помощта на три ядрените процесори INFINЕON използвани в тях се постига ефективен контрол на горенето, концепция подходяща за превозни средства от всякакъв вид. Bosch представи новото поколение системи EDC17 за дизелови и MED17 за бензинови двигатели с които вече е възможно да се контролира всеки един параметър, който е важен за ефективното, ниско емисионно изгаряне. Възможността за адаптиране и настройване на компютърната мощност и функционалния обсег на новите EDC17 и MED17 към специфични изисквания, ги прави удобни за употреба при който и да е сегмент на всяко едно превозно средство на световния пазар. Освен това контролирането на прецизно време и количество на впръскване, рециркулация на отработените газове и регулирането на различни видове налягане, предлага също голям брой опции като например контролиране на филтъра за твърди частици ( DPF ) или системите за намаляване на азотен оксид. Новите EDC17 и MED17 на Bosch определят параметрите на впръскването за всеки цилиндър и дават възможност за специфични настройки при необходимост. Това подобрява прецизността на впръскването по време на сервизния живот на превозното средство. Следователно системите има важен принос при наблюдаването на бъдещите емисионни ограничения на отработените газове. Подобрените контролни функции откриват и възможност за употреба на нови процеси на горене, с дори по-чисти емисии, като например процеса известен като „частично хомогенно горене”.Специалисти и от двата отдела Дизелови и Бензинови Системи в Bosch работят в тясно сътрудничество за да доразвият това ново поколение електронни контролни системи ( ECU ). Това води и до равитие на нов и подобрен начин за изграждане на системи, подготвен за бъдещи стандарти като Autosar ( Автоматична Отворена система ). Доказаното благоприятно влияние и дизайна на корпуса на EDC16 са запазени. По този начин EDC17 и MED17 отговарят на настоящите и бъдещите изисквания на системи за управление на двигатели.