remap.meChip Tuning – Въпроси и Отговори

P1030078Какво се постига с чип тунинг?

Оптимална ефективност на двигателя при всякакви режими на работа, която се изразява в:

увеличаване на мощността, еластичността и максималната скорост на автомобила;

увеличаване на въртящия момент при по-ниски обороти в минута;

намаляване на консумацията на гориво, вследствие на подобрената крива на въртящия момент на двигателя.

Принцип на работа на чип тунинг-а и пауър бокса?

Чипът е памет, която заедно с микропроцесора е инсталирана в компютъра на автомобила – ECU. В тази памет предварително са зададени граничните и еталонни стойности на всички системи в двигателя.

Оперативното състояние на мотора и неговите характеристики се следят от сензори, които предават събраните данни под формата на електрически сигнали към компютъра.

Микропроцесорът обработва тези сигнали и в зависимост от стойностите, записани в паметта, определя и управлява: количеството гориво и оптималния момент на впръскване, ъгълът на запалване, налягането на турбо компресора, EGR, филтър за твърди частици и други.

Какво представлява чип тунинг-а?

Способ за увеличаване на мощността посредством модифициране на оригиналната програма за управление на двигателя, която се съхранява в енерго-независима памет или така нареченият „чип”.

Това може да бъде направено по няколко начина и зависи от съответния електронен блок за управление (ECU).

За по-старите електронни блокове с OTP или UV-Erasable памети начина за подмяна на програмата налага подмяната на паметите с нови.

С напредването на технологиите тези памети са заменени с Flash памети.
При компютри с такива памети, подмяната на управляващата програма се извършва посредством буксата за диагностика (OBD), със специално разработени уреди.

Важно е да се знае, че не „чипът”или пауър бокс модула са отговорни за подобрената мощност на двигателя, а софтуера съхраняващ се в тях.

Какво представлява пауър бокс модула?

Способ за увеличаване на мощността посредством свързване на външен (допълнителен) електронен модул към оригиналния блок за управление на двигателя.

Сам по себе си пауър бокс модула представлява компютър с процесор, памет и управляващ софтуер за определени моделни поколения двигатели, което определя и неговата висока цена.

Този допълнителен модул работи на принципа на модифициране на управляващи сигнали, като извлича по-висока мощност от двигателя, „невидима” за неговия оригинален компютър.

Пауър бокс или чип тунинг?

И двата способа за увеличаване на мощността са с доказани качества и изборът им зависи изцяло от Вашите предпочитания. За да сме от полза все пак ще Ви представим някои факти свързани с двата продукта!
Пауър бокс

Едно от неоспоримите предимства на пауър бокс модула е неговия лесен монтаж, т.е. не се изисква високо квалифициран труд и може да бъде поставен от почти всеки.

Второто предимство е неговата мобилност т.е. възможността да бъде преместен на друг автомобил, макар и с известни ограничения свързани с това двигателя да бъде същият тип и мощност.

Недостатъците на пауър бокс-а са вследствие на неговия начин на работа и не зависят от марката и производителя (виж по горе – принцип на работа).

Като негови минуси трябва да отбележим следното:

По-ниските показатели на мощност и въртящ момент.

По-кратък гаранционен срок.

По-висока цена.

Пауър бокс-а е лесно забележим в сервиз (за автомобили в гаранция).
Чип тунинг

Сред основните предимства на чиптунинг-а са неговите по-добри показатели на мощност и въртящ момент.

Безпроблемна работа при автомобили с автоматична скоростна кутия.

Невъзможност да бъде установен, т.е. той е невидим за сервизните тестери (важно за автомобили в гаранция)

Петгодишен гаранционен срок.

По-ниска цена.

Като недостатъци на чиптунинг-а може да отбележим следното:

Не може да бъде преместен върху друг автомобил.

Високо квалифициран труд и скъпо струващи машини за инсталация.
Заключение

Нашата компания е сред малкото на пазара, която предлага и двата способа за тунинг, затова оставяме изборът на Вас!

Защо оригинално не се предлага от производителя?

В процеса на разработка производителите взимат под внимание много фактори относно управляващата програма на двигателя. Определящи обаче си остават икономическите фактори:

класифициране на определен автомобил в по-нисък клас, т.е. влизане под акцизната граница ( например за България тази граница е 163 к.с.);

значително по-ниски стойности на вредните емисии в изгорелите газове, отколкото действащите в момента норми на ЕС, с цел дългосрочно производство;

съкращаване на разходите за разработка на нови двигатели.

Почти всички производители предлагат механично идентични или почти идентични двигатели с различна мощност, което се постига чрез модификация на софтуера.

Маркетингова стратегия на производителите е да представят по-мощния двигател като изцяло нов продукт.

Като правило в почти всички случаи оптималните характеристики на двигателя не се въвеждат от автомобилните производители.

Това е наша задача!

За колко време се извършва монтажът?

Инсталирането на софтуер или паур бокс се извършва с техника на фирмата, доставена от Швейцария, и може да бъде извършена в нашите центрове за приблизително три часа.

Изискват ли се допълни промени след чип тунинг?

След поставяне на нашите продукти не се изискват никакви промени и допълнителни настройки по автомобила.